Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Doğrulanması ve Raporlanması Hakkında Taslak Yönetmelik İlgili Kurum ve Kuruluşlara Görüş için Gönderildi

Kasım 25, 2011

Bilindiği üzere; Türkiye, 24 Mayıs 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (BMİDÇS), 26 Ağustos 2009 tarihinde ise Kyoto Protokolüne taraf olarak iklim değişikliğine yönelik yürütülen küresel mücadelede yerini almıştır. Ülkemizin Kyoto Protokolü’nün ilk yükümlülük döneminde (2008–2012) sayısallaştırılmış sera gazı azaltım veya sınırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Diğer taraftan; 2012 sonrası uluslararası iklim rejimine yönelik olarak devam eden müzakerelerde emisyon azaltım faaliyetlerinin veya taahhütlerinin Ölçülebilir, Raporlanabilir, Doğrulanabilir (MRV) olması tüm tarafların üzerinde anlaştığı bir konudur.

 Özellikle 2012 sonrasında MRV konusunun çok daha fazla önem kazanması ve ülkelerin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yaptıkları her faaliyetin MRV olması öngörülmektedir.  Bakanlığımız tarafından sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması, buna ilişkin kayıt sisteminin oluşturulması ile ilgili yönetmelik  çalışmalarına başlanmış olup, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yürütülecek bu süreçte karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere bir dizi toplantı gerçekleştirilmiş ve paydaşlarımızdan olumlu geri bildirimler alınmıştır.

            Bu çerçevede, aşağıdaki linkte yer alan "Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Doğrulanması ve Raporlanması Hakkında Yönetmelik" taslağının, mevzuat yazım dili ve teknik gerekler açısından incelenerek görüş ve önerilerinizin 10 Aralık 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar, Bakanlığımıza resmi yazı ile ve yazı ekinde "Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” ile bilgisayar ortamında değişiklikleri izle ile düzenlenerek tuba.seyyah@cevresehircilik.gov.tr e-posta adresine elektronik olarak gönderilmesi; görüşlerin anılan tarihe kadar gönderilmemesi halinde söz konusu yönetmelik taslağının olumlu olarak mütalaa edileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.


Yönetmelik_taslağı.doc

Taslak Görüş Bildirim Formu.doc