Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

Ekim 25, 2011

Bilindiği üzere; Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Sera Gazı Emisyon Azaltım Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliğ” 7 Ağustos 2010 tarih ve 27665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ daha uygulanabilir olması için revize edilmiştir.  Söz konusu değişiklikler 22 Ekim 2011 tarihli ve 28092 sayılı Resmi Gazete’de ”Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

 

Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.