Skip Navigation LinksAna Sayfa > kapasitegelistirmeprojesi

İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Kapasitelerin Artırılması Projesi

 

Başlangıç Tarihi: 31 Aralık 2008
Süre: 1,5 Yıl
Proje Ortakları: UNDP, TÜSİAD, ÇOB
Proje Amaçları: Projeyle, Türkiye’nin uluslararası iklim değişikliği müzakerelerine etkin katılımının sağlanması ve gönüllü karbon piyasalarında daha iyi deneyimler elde ederek Kyoto Protokolü’nün esneklik mekanizmalarından yararlanması yönünde kapasitenin geliştirilmesi amaçlanıyor.

 

Hedeflenen Çıktılar: 

 

o   Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü kapsamında, Türkiye’nin uygun konumunun belirlenmesi ve taraf ülkelere bu konumunun sergilenmesi

 

o   Türkiye’nin uluslararası iklim değişikliği politika diyaloğu çerçevesinde konumunun güçlendirilmesi

 

o   Gönüllü karbon piyasası projelerinin onay mekanizmasının ve buna bağlı ulusal hükümlerin, yönetmeliğin oluşturulması için önerilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına dönü ilgili paydaşların yetkinliklerinin sağlanması

 

o   Karbon piyasaları ile ilgili bilgi portalının hazırlanması

 

o   Enerji sektörü, ağaçlandırma ve katı atık yönetimi alanlarında üç farklı Proje Niyet Notlarının hazırlanması