Skip Navigation LinksAna Sayfa > Metodolojiler

Metodolojiler Paneli (Meth Panel) Yürütme Kuruluna referans değer ve izleme metodolojileriyle ilgili farklı konularda tavsiye verir. Metodoloji Panel’in görevleri şunları içerir: Yeni referans değer ve izleme metodolojileriyle ilgili tavsiye verilmesi; Literatür taraması yapılması için uzmanların seçilmesi; Metodolojilerin uygulanabilirliklerinin genişletilebilmesi için seçenekler hakkında tavsiye verilmesi Proje katılımcılarının uygun metodolojileri seçebilmelerine yardımcı olmak üzere araçlar yaratılması; ve Proje tasarım belgesinin referans değer ve izlemeye ilişkin bölümlerinin gözden geçirilmesi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Temiz Kalkınma Mekanizması Yürütme Kurulu (CDM-EB) tarafından onaylanan metedolojilere UNFCCC Onaylanan Methodolojiler linkinden ulaşabilirsiniz.